İletişim dünyasının yeni iş modeli; Sosyal Medya Yönetimi

Pazarlama stratejilerinin dijitalleşmesiyle birlikte hayatımızda önemli bir yer edinen sosyal medya kanalları, iş dünyasını etkilediği gibi iletişim süreçlerini de domine etmeye başladı.

Sosyal medya kanallarının bu denli etkili olmasının arkasında önemli parametreler yer alıyor. Birincisi geleneksel mecralardan çok farklı, alışılmış kurallar sosyal medyada geçerli değil. Kontrol ve kumandanın tüketicinin elinde olması, marka/kurumların işini zorlaştırmakla birlikte yepyeni bir iletişim modelinin de doğmasını sağladı. Tüketicinin merkeze alındığı, deneyim odaklı bir iletişim modeli…

Modern çağın yeni gücü sosyal medyanın geleneksel mecralardan ayrıldığı noktalar bunlarla sınırlı değil. Uzun zamandır tek yönlü olarak devam eden iletişim sürecini sil baştan değiştiren sosyal medya, çift yönlü ve hızlı bir ilişki sağlıyor.

Aktif bir sosyal medya yönetimi; ölçülebilir sonuçlar sunması, daha az maliyetli olmasının yanı sıra, hizmet/ürünün çok daha etkili konumlandırılmasına fırsat tanıyor. Evrendeki tüm sınırları ortadan kaldırarak her şeyi ulaşılabilir kılan sosyal medya, dünyayı parmaklarınızın ucuna getiriyor.

Doğru Bir Sosyal Medya Yönetimi Marka/Kurumunuza Neler Kazandırır?

Sosyal medya yönetimi, günlük ortalama 1 milyar kişinin online olduğu günümüzde iş dünyası için olmazsa olmazdır. Sağlıklı temeller üzerine konumlandırılmış sosyal medya yönetimi, marka/kurumun dijital alandaki en güçlü temsilcisi olacağından doğru ifade dili geliştirir. Doğru bir algı yönetimi ile marka/kurumun hedeflerine ulaşması için etkili bir yol sunar.

Marka/kurumun stratejileri, sürekli değişen tüketici beklentileri ve ilgili sektörün iç ve dış dinamiklerini merkeze alarak yürütülen sosyal medya yönetimi, kurum/marka değerini ve güvenirliğini arttırır.

Etkili Bir Sosyal Medya Yönetimi Nasıl Yapılır?

Sosyal medya yönetiminin etkin bir şekilde yürütülmesi için; marka ve rakip analizinin yapılması, hedef kitlenin doğru belirlenmesi, güçlü bir içerik ve reklam yönetiminin olması gerekir.

Biz Arma PR olarak marka/kurumun;

  • Mevcut ve potansiyel hedef kitlesine doğru bir dil ile ulaşmasını sağlamaya,
  • Sosyal mecralardaki bilinirliğini artırmaya,
  • Etkileşim oranını yükseltmeye,
  • İmajını güçlendirmeye ve marka itibarını pekiştirmeye yönelik bir yol haritası belirliyoruz.

Hazırladığımız sosyal medya iletişim stratejisi kapsamında marka/kurumun tanıtımına, hizmetlerini anlatmaya ve farklılıklarını vurgulamaya yönelik mesajların hedef kitleye en etkili şekilde aktarılmasını sağlıyoruz.

Oy ortalaması 5,00 / 5